Успешно завърши изграждането на поливна система на територията на Икономическа зона София-Божурище. Поливната система бе изградена в озеленените площи на кръговите движения  и уличното озеленяванеВ допълнение бе предвидено и капково напояване с капков маркуч Palaplast Paladrip на укрепващото озеленяване на открития резервоар за дъждовна вода. Поливната инсталация се захранва от резервоар за събиране на дъждовна вода посредством потопяема помпа Lowara (Ловара). Поливната система е проектирана и изпълнена с компоненти на Hunter Ind. USA. 

Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД